WIJ MAKEN WERK VAN BUSINESS DEVELOPMENT

©2019 by Inc-Orange.

VOOR WIE

Als Managing Partner / DGA  heeft u al een idee over een nieuw product of dienst. Maar het ontbreekt aan tijd en resources om dit van de grond te krijgen. Onze consultants leveren Business Development  as a Service (BaaS): ontwikkeling èn implementatie van nieuwe, winstgevende proposties en business modellen. Geen high level strategie of uurtje-factuurtje; wèl inhoud en beloning naar resultaat.

Vanuit het  IncOrange  Business Development Framework leveren onze BizDev consultants de volgende diensten: 

1) Evaluatie en identificatie marktkansen: 

 •  Industry Trend & Disruption analyse

 • Customer Sentiment scan

 • Niche Markt Radar

2) Ontwerp van business model:

 • Business Contradiction Solution

 • Experimentation

 • Customer Validation

3) Partnerships agreements​

4) Business Case validatie

5) Imp​lementatie & ondersteuning.

Als Innovatiemanager of BizDev manager bent u verantwoordelijk voor omzetgroei  en vernieuwing van het portfolio. Hierbij moet u de volgende hindernissen overwinnen: een kwantitatieve  onderbouwing van uw business case, toegang tot de agenda van de directie en medewerking van de organisatie om uw einddoelen te behalen. En last but not least: nieuwe, winstgevende klanten die uw gelijk bewijzen.  Vanuit het  IncOrange  Business Development Framework leveren onze BizDev consultants de volgende diensten:

1) Optimalisatie van team resultaat: 

 • Capability assessment

 • Implementatie Employee Performance Model

2) Opstellen ideale productportfolion:

 • Experimentation

 • Customer Validation

 • Cash flow forecast\

3) Imp​lementatie & ondersteuning

 • Business Case support

 • Dashboards & Progress Tracking

 • Prestatie management

De  succesratio voor start-ups ligt in Westerse economieën op 1:9. Deze succesratio kan worden verbeterd door te excelleren op team samenstellling, timing markt- introductie en market readiness. 

Onze BizDev consultants kunnen aan de hand van  een aantal slimme tools en technieken uw start-up of scale-up tegen het licht houden en zoddoende de succesratio to 200% verbeteren. Vanuit het IncOrange Business Development Framework leveren onze BizDev consultants de volgende diensten:

1) Team Psychometrics

Psychometric profiling of individuals/team using a number of different lenses

2) Industry Trend & Disruption analyse & forecast. 

3) Patent service: ontwerp van nieuwe patenten en bulletproofing nieuwe patent aanvrage voor doelmarkten. 

4) Success rate calculation: AI based forecast preediction based on  distilled best-solutions based on 10 million case study database

Het Automated Business Development Framework (AB-DeF) integereert op de achtergrond alle vitale business development functies binnen het programma. Binnen dit  framework worden met behulp real-time data en Artificial Intelligence (AI) de volgende centrale dimensies geoperaliseerd: decision matrices, service design en resource management.